Ordensregler

 

Ordensregler for Veflingehallen

§ 1    

Det er forbudt at ryge i hele hallens område, omklædningsrum og cafeteria. Rygere henvises til at gå udendørs, hvis der skal ryges.

§ 2

Til alt aktivitet i hallen, skal der anvendes sko som ikke har været anvendt udendørs.

§ 3

Øl og drikkevarer i glas er ikke tilladt i hallen eller omklædningsrum.

§ 4

Det er ikke tilladt at medbringe egne mad og drikkevarer i cafeteriet.

§ 5

Det er kun halbestyreren som har lov at sælge mad og drikkevarer overalt i hallen, alt andet salg i hallen er forbudt.

§ 6

Det er ikke tilladt at bruge andre afdelingers rekvisitter.

§ 7

Personer der overtræder ovennævnte regler kan bortvises af hallens personale.

§ 8

Boldspil af enhver art uden for banerne er ikke tilladt.

§ 9

Der skal altid være en ansvarlig leder til stede ved enhver træning i hallen.

§ 10

Alle der opholder sig i hallen er pligtig til at rette sig efter de anvisninger som hallens personale giver.

§ 11

Hallen påtager sig ikke ansvar for bortkomne genstande.

§ 12

Foldboldstøvler skal rengøres udendørs.

§ 13

Hallens internet må kun bruges til sportligt relateret trafik.